Nâng bước cho Mèo :”3

Chuyên mục đu idol của Du :”3 xin một cái nhắp chuột nào bà con :”3

Một click, hai click, ba click… có thể bà con đã biết, Du đang bấn loạn con Mèo mắt hí ngu xi cuteo tên JACK nầy, dạo này lăng xê idol không còn biết liêm sỉ lun =)))

Nhân tiện, còn ai nhớ 11 gia hông, Du lấp xong hố rùi nha, đang mân mê lại, bữa nào up trọn vẹn cho bà con cùng xương iêu gia :”)